ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ
"๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

ใส่รายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนผู้สมัคร
*สำหรับบางอุปกรณ์ คลิกที่ปุ่มปฏิทินเพื่อเลือกวันเดือนปีเกิด

สถานะการสมัคร

๑. เกษตรกร
*สำหรับบางอุปกรณ์ คลิกที่ปุ่มปฏิทินเพื่อเลือกวันเดือนปีเกิด (หากอุปกรณ์ที่ใช้สมัครแสดงปฏิทินเป็นปี พ.ศ. ให้ระบุปีเกิดเป็นปี พ.ศ. หากอุปกรณ์ที่ใช้สมัครแสดงปฏิทินเป็นปี ค.ศ. ให้ระบุปีเกิดเป็นปี ค.ศ.)
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้)
๓.สถานะผู้สมัคร
๔.ข้อมูลพื้นที่เกษตรกร

ใส่ 0 (ศูนย์) หากไม่สามารถระบุได้
 
  วิธีดูละติจูด, ลองจิจูด จากกูเกิล (Google Maps)

*ปุ่มกำหนดค่าละติจูด, ลองจิจูด จากที่อยู่ปัจจุบัน จะเป็นการดึงพิกัดที่อยู่ที่ทำการสมัคร ณ ขณะนั้น หากไม่ได้สมัคร ณ ที่ตั้งแปลงโปรดใส่ค่าเอง โดยดูวิธีได้จากปุ่ม วิธีดูละติจูด, ลองจิจูด จากกูเกิล (Google Maps)
๕. ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
๖. สภาพพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเหมาะสม สามารถเก็บกักน้ำได้